Nauka języka polskiego

Wiedza jest nam potrzebna. Doskonale wiedzą o tym osoby dorosłe, które na co dzień muszą wykorzystywać swoją wiedzę podczas najróżniejszych czynności. Najczęściej w pracy, gdzie mają do wykonania najróżniejsze obowiązki. Czasem dorośli muszą też przysiąść ze swoimi pociechami, aby pomóc im odrobić lekcje. W takich oto momentach dziękujemy sobie sami, że nie zaniedbaliśmy nauki w szkole średniej. Są także osoby, które w życiu dorosłym odczuwają pewne braki w swojej wiedzy. Dbajmy więc o to, aby nasze pociechy nie zaniedbały nauki języka polskiego i innych przedmiotów. Do nauki polskiego przydać się może książka pt.”Język polski 2. Podręcznik. Część 2. Linia II. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” Ewy Dunaj – Kozakow, Lidii Czartoryskiej Minkiewicz (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-polski-2-podrecznik-czesc-2-linia-ii-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-ewa-dunaj-kozakow-p-1377996.html).

Z podstawówki do szkoły średniej

Reforma edukacyjna w naszym kraju sprawiła, że czas gimnazjów zakończył się. Szkoły, które przez wiele lat były łącznikiem pomiędzy podstawówką o szkołami średnimi, odeszły w zapomnienie. Ten krok sprawił, że konieczne było przeprowadzenie kolejnej reformy, która objęła obowiązujące podręczniki – zarówno w podstawówkach, jak również w szkołach średnich. W szkołach podstawowych doszły dwie klasy, a szkoły średnie zostały w całości przeorganizowane. Wszystkie książki musiały zostać opracowane od nowa, aby podczas wszystkich lat nauki uczniowie mieli szansę na zdobycie odpowiednich informacji, potrzebnych im w życiu dorosłym. Nikogo więc nie powinien zdziwić fakt, że na rynku pojawiła się zupełnie nowa oferta podręczników, a wśród nich książka pt.”Język polski 2. Podręcznik. Część 2. Linia II. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” Ewy Dunaj – Kozakow, Lidii Czartoryskiej Minkiewicz.

Kultura i tradycja

Jest to podręcznik, który jak nazwa mówi dedykowany jest dla klas drugich szkół średnich. To dzięki niemu dzieci mają szansę zgłębić wiedzę odnośnie kultury i tradycji polskiej. Nikt nie może zaniedbać tego aspektu – ani rodzice, ani nauczyciele – ponieważ w innym przypadku będziemy mieli do czynienia z niewykształconym społeczeństwem. Po co będzie nam nauka języka obcego, skoro nikt nie będzie w stanie powiedzieć z czego słynie język rodzimy? Ten oto podręcznik został tak opracowany, aby uczniowie z wielką przyjemnością podchodzili do nauki języka polskiego. Książka może zostać użytkowana na lekcjach w liceum ogólnokształcącym, technikum. Z niej to również w warunkach domowych mogą korzystać uczniowie szkół branżowych.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com

My Perspectives 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Poziom B2+. Szkoły ponadpodstawowe

Efektywne i nowoczesne metody nauczania

Jak powszechnie wiadomo, trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku pracy bez chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego. Jeszcze dwadzieścia lat temu tylko niewielki odsetek społeczeństwa potrafił posługiwać się biegle tym językiem. Na szczęście obecnie polska szkoła już od pierwszych klas podstawówki oferuje uczniom możliwość opanowania języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. Młody człowiek podchodzący do matury powinien mieć za sobą już kilkanaście lat nauki tego języka, co pozwala przypuszczać, że powinien on komunikować się w nim płynnie i bez większych problemów. Jako że podczas pierwszych lat edukacji polscy uczniowie poznają podstawy języka angielskiego, w szkole średniej prowadzone są już zajęcia mające na celu pogłębianie zdobytej wcześniej wiedzy i opanowanie bardziej skomplikowanych zagadnień. Zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia uczeń kończący szkołę ponadpodstawową powinien posiadać umiejętności na poziomie B2+. W osiągnięciu tego celu może pomóc TaniaKsiążka: My Perspectives 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Poziom B2+. Szkoły ponadpodstawowe. Publikacja ta przeznaczona jest do stosowania w czwartej (czyli ostatniej) klasie liceum ogólnokształcącego, do której uczęszczają uczniowie ośmioletniej szkoły podstawowej. Pozwala ona nie tylko na opanowanie najważniejszych umiejętności komunikacyjnych i językowych, ale także pomaga w jak najlepszym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego.

Tematy bliskie młodemu człowiekowi

My Perspectives 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Poziom B2+. Szkoły ponadpodstawowe to podręcznik, który w pełni realizuje wymagania określone w podstawie programowej. Publikacja ta oferuje jednak o wiele więcej. W skład podręcznika wchodzą:

  • sekcje Starter mające na celu wyrównanie poziomu startowego uczniów, którzy wcześniej uczyli się w innych klasach i szkołach
  • sekcje Life Skills, dzięki którym można rozwijać kluczowe kompetencje komunikacyjne dwudziestego pierwszego wieku
  • całą gamę interesujących tekstów dotyczących tematów bliskich współczesnym polskim, brytyjskim i amerykańskim nastolatkom
  • zadania i całe arkusze egzaminacyjne, dzięki którym można oswoić się z formą egzaminu maturalnego oraz przećwiczyć wykonywanie poszczególnych typów zadań wymaganych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
  • dodatkowe materiały i cale lekcje bazujące na prezentacjach przygotowywanych w ramach TED Talks.
Szkoła zdjęcie autorstwa freepik - pl.freepik.com

Co należy wiedzieć o świecie?

Świat dzisiaj stoi przed nami otworem. Wszystko obecnie jest tak ułożone, że nikt nie ma problemów z podróżowaniem. Dotarcie do bardzo odległych granic świata nikomu nie sprawa żadnych problemów. Nie tylko, jeżeli chodzi o podróże turystyczne, ale także kosmiczne. Zanim jednak ludzie zaczną podróżować samodzielnie, muszą się co nieco nauczyć w szkole średniej. Nauka to klucz, który sprawi, że wszyscy będą wiedzieli więcej o świecie. W szczególności, jeżeli ktoś przyłoży się do nauki geografii. Do nauki tego przedmiotu przyda się www.taniaksiazka.pl – Geografia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia Sławomira Kurka.

Polska i świat

W klasie drugiej szkoły średniej uczniowie pod okiem swojego nauczyciela będą skupiać się na zagadnieniach społeczno – ekonomicznych odnoszących się do Polski i świata. Poznanie własnego kraju to warunek konieczny, aby móc przyglądać się innym zjawiskom, jakie zachodzą w krajach bliższych i odległych. Wszyscy (nie tylko uczniowie) zawsze powinni mieć odpowiednie odniesienie, jeżeli chodzi o nasz kraj. Geografia to taki przedmiot, który wzbudza ogromne zainteresowanie. Zagadnienia prezentowane na tym przedmiocie nie są tak skomplikowane, a uczniowie z wielkim zainteresowaniem obserwują wszystkie zmiany, jakie zachodzą, czasem nawet na ich oczach. Jak wygląda gospodarka w naszym kraju i w poszczególnych krajach? Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ pozwala dostrzec wielkie różnice z jakich na co dzień dorośli nie zdają sobie nawet sprawy. Czy Polska ma rozwiniętą gospodarkę, czy też nie? Tego wszystkiego można dowiedzieć się z tego właśnie podręcznika.

Wiedza na dobrym poziomie

Geografia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia” Sławomira Kurka to również rolnictwo i przemysł w naszym kraju i nie tylko. To także wiedza odnosząca się do usług. Czy można powiedzieć, że Polska przoduje w jakimś z tych zagadnień, czy też nie? A może Polska jest krajem nie rozwiniętym, jeżeli chodzi o rolnictwo? Nie można zapominać, że obecnie wiele zawdzięczamy osobom, jakie każdego dnia są związane z rolnictwem. W podręczniku znaleźć można wiele ciekawych zagadnień, które omówione są językiem łatwym i przystępnym dla każdego. Ogromną zaletą są zdjęcia i grafiki, jakie zostały wybrane przez autora. W środku znaleźć można takie działy, jak Rozwój społeczno-gospodarczy świata, Zagadnienia demograficzne i społeczne, Współczesne kierunki rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie, Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, Przemysł i budownictwo, Rola usług we współczesnej gospodarce.

Szkoła zdjęcie autorstwa freepik - pl.freepik.com