My Perspectives 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Poziom B2+. Szkoły ponadpodstawowe

Efektywne i nowoczesne metody nauczania

Jak powszechnie wiadomo, trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku pracy bez chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego. Jeszcze dwadzieścia lat temu tylko niewielki odsetek społeczeństwa potrafił posługiwać się biegle tym językiem. Na szczęście obecnie polska szkoła już od pierwszych klas podstawówki oferuje uczniom możliwość opanowania języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. Młody człowiek podchodzący do matury powinien mieć za sobą już kilkanaście lat nauki tego języka, co pozwala przypuszczać, że powinien on komunikować się w nim płynnie i bez większych problemów. Jako że podczas pierwszych lat edukacji polscy uczniowie poznają podstawy języka angielskiego, w szkole średniej prowadzone są już zajęcia mające na celu pogłębianie zdobytej wcześniej wiedzy i opanowanie bardziej skomplikowanych zagadnień. Zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia uczeń kończący szkołę ponadpodstawową powinien posiadać umiejętności na poziomie B2+. W osiągnięciu tego celu może pomóc TaniaKsiążka: My Perspectives 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Poziom B2+. Szkoły ponadpodstawowe. Publikacja ta przeznaczona jest do stosowania w czwartej (czyli ostatniej) klasie liceum ogólnokształcącego, do której uczęszczają uczniowie ośmioletniej szkoły podstawowej. Pozwala ona nie tylko na opanowanie najważniejszych umiejętności komunikacyjnych i językowych, ale także pomaga w jak najlepszym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego.

Tematy bliskie młodemu człowiekowi

My Perspectives 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Poziom B2+. Szkoły ponadpodstawowe to podręcznik, który w pełni realizuje wymagania określone w podstawie programowej. Publikacja ta oferuje jednak o wiele więcej. W skład podręcznika wchodzą:

  • sekcje Starter mające na celu wyrównanie poziomu startowego uczniów, którzy wcześniej uczyli się w innych klasach i szkołach
  • sekcje Life Skills, dzięki którym można rozwijać kluczowe kompetencje komunikacyjne dwudziestego pierwszego wieku
  • całą gamę interesujących tekstów dotyczących tematów bliskich współczesnym polskim, brytyjskim i amerykańskim nastolatkom
  • zadania i całe arkusze egzaminacyjne, dzięki którym można oswoić się z formą egzaminu maturalnego oraz przećwiczyć wykonywanie poszczególnych typów zadań wymaganych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
  • dodatkowe materiały i cale lekcje bazujące na prezentacjach przygotowywanych w ramach TED Talks.
Szkoła zdjęcie autorstwa freepik - pl.freepik.com